Spolek rodičů a přátel dětí a školy je neziskovou organizací, založený dne 9. 12. 2015.  Účelem  spolku je sdružování rodičů a přátel Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvkové organizace, (dále jen ZŠ) za účelem podpory, rozvíjení a participace na činnosti ZŠ, a obohacování a rozvíjení kulturního a společenského života Šenova i celého regionu.
Pro děti  pořádáme Karneval, Pohádkové odpoledne, Halloween,  dále pro všechny tradiční Radovánky a podzimní volejbalový turnaj.
Výtěžek z námi pořádaných akcí i vybrané příspěvky se tak vrací zpět k dětem.
 
Novým námětům se vůbec nebráníme, proto mezi sebou rádi přivítáme každého rodiče či přítele s dobrým nápadem a ochotou pomoci.